top of page

Вътрешната сила на лидера

Този курс ще ви помогна да разберете повече за лидерство и лидерското поведение, за тъмните и светлите му страни и да се научете да прилагате инструментите на лидера в живота си. ​

Тренингът е полезен за онези, които се стремят да освободят своя все още непроявен потенциал на лидера, както и за начинаещи лидери. 

 

Лидерските умения ще са полезни за вас, дори и да не се готвите да извършите глобален преврат в живота си. Някои от тези умения ще ви позволят да станете по-ефективни в своите действия, по-уверени в своите съждения, по-свободни и по-щастливи. 


Ще разберете, с какво се различава поведението на човек, който се бори за лидерство, от поведението на вече признания и неоспорим лидер, ще се научете да вдъхновявате, да възпитавате лидери в своето обкръжение и да управлявате в сянката.

Програмата включва теми и упражнения:

  • Същността на лидерството и неговата природа

  • Силно и слабо лидерство

  • Лидер и група

  • Инструменти за завоюване и удържане на лидерство

  • Лидерски прийоми и управление в сянка

  • Възпитаване на лидери в екипа

  • Практически упражнения за разкриване на лидерския потенциал и корекция на поведение

 

Занятия съдържат практическа част, а също и задачи за самостоятелна тренировка след курса.

 

Продължителност: 2 дни по 3 часа

bottom of page