СВЪРЖЕТЕ СЕ
С МЕН

г. София, България

​​

Телефон: +359 (88) 5416676

contact@guzaltajibaeva.com

  • Black Facebook Icon
  • Черный LinkedIn Иконка
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Vkontakte Иконка

Гузал Тажибаева. Личностно развитие. България. 

GT Consulting Group

ГУЗАЛ

ТАЖИБАЕВА

Помагам за постигането
на поставените цели

Лекар по образование и треньор по дух, винаги съм се интересувала от техники за работа върху себе си, подобрявайки личността си, своя дух и живота си. Изминах пътя от увличане по тао практики до суфи медицина. Овладях телесно ориентираната терапия и работа с психотравми.

Успешните резултати в моята практика дължа не само на богатия си 16-годишен опит и професионална интуиция, но и на моя наставник Мирзакарим Норбеков, както и на фундаменталното си образование в областта на медицината и развит диагностичен подход за идентифициране на проблемите.

Тренирам в групи и консултирам персонално в следните области: здраве, интуиция, отношения, личностно израстване, изграждане на кариера и жизнената стратегия. 

 

Работя с мъже и жени, които искат да си намерят подходящ партньор. Оказвам услуга като медиатор в семейните отношения за по-ясно взаимно разбиране на нуждите на партньора и причините на конфликти, за намиране на начини да ги разрешавате, за създаване на ефективна комуникация и формиране на нови модели на поведение.

 

Помагам в планирането на кариера, формиране на нови компетенции за успешна комуникация, мотивация и менторски подход в управление на персонала. Специално внимание отделям на жените, страдащи от  незабележимостта им в компанията, като форматираме грешките, които водят до това в изграждане на ефективното поведение. 

Отделно направление на моята специализация е работата с компании: персонален коучинг на ръководители и групови обучения на персонала, включване във вътрешно-корпоративни тренинги, обучение на HR-мениджъри. Медиация между персонала и ръководителите. Работа с мениджъри по преодоляване на конфликти. Съдействие в внедряване на новите ценности в корпоративната култура на компанията и адаптации на персонала. Провеждане на оздравителни курсове и тренинги за сътрудници в компании в рамките на съхраняващи здравето корпоративни проекти. Работила съм с компании, като  ДАНОН България и VIP Security България. 

Членувам в затворени професионални общности: E-xecutive /съобщество на мениджърите/ и  Лекари на Руската Федерация. 

Дипломи
  • Магистър по мениджмънт, специализацията в управлението на човешки ресурси 

  • Доктор по педиатрия, специалност - "неонатолог"

Специализация
  • Коуч за вашия живот и бизнес

  • Треньор по учебно-оздоровительни технологии на Норбеков