top of page

4 роли на лидера в зависимост от степента на зрялост на екипа му

Обновлено: 30 мар. 2022 г.

Лидер се различава с умението си гъвкаво да променя стила си на ръководството си. Ето четири примера за това, как можете да подобрите ефективността на екипа ви зависимост от зрелостта на членовете му.
Вие имате работа с млад екип, чиито членове все още нямат професионална зрялост и все не вярват в способността си да постигат високи резултати


За да намалите чувството на несигурност и незащитеност на членовете на екипа, съсредоточете се върху задачите, които трябва да бъдат изпълнени.

Осигурете на екипа всички инструменти, които ще му помогнат в работата (техническо оборудване, процедури, методики).

Управлявайте ежедневната им работа, подчертавайте напредъка, който са постигнали, за да повишат увереността на всеки член на екипа. Увеличаването на индивидуалното и колективното доверие води до подобрено представяне на екипа.


Вашето поведение трябва да бъде повече ориентирано към целите и задачите и по-малко към отношенията.


Забелязали сте, че хората от вашия екип не чувстват пълна отговорност за постигането на общи цели


Запознайте се с личните стремежи на членовете на екипа, интереса им към предстоящите предизвикателства. Колкото повече професионално предизвикателство съответства на високо, но постижимо ниво, толкова повече се възприема като стимулиращо.


Ако задачата е ниска, тя ще бъде възприета като „загуба на време“.

Ако задачата е твърде висока, тя може да се разглежда като потенциален провал. Разберете професионалните характеристики на хората в екипа и им покажете увереността си в професионалните им способности.


Вашето поведение трябва да бъде ориентирано както към целта, така и към взаимоотношенията.Хората във екипа ви с много опит, искат бързо да се докажат, без да осъзнават реалните си професионални възможности


За тях е важно да действат, като участват във вземането на решения на екипа. Първият им източник на мотивация е да бъде признат техния професионализъм и да получават съответното отношение.

За да не угасите пламъка на професионалисти, мотивирайте, демонстрирайте очакванията си относно цялостните резултати. Покажете какво място трябва да заеме екипът в проектите, които ще бъдат реализирани.


Ако дадена професионална дейност изглежда потенциално по-трудна за специалист във вашия екип, предложете възможни решения, като му дадете възможност да се учи и по този начин да успее.


Вашето поведение трябва да бъде ориентирано към отношенията и да решавате проблеми, когато поводът го изисква.

В екипа ви има както опитни професионалисти, така и такива с по-малко опит, където всеки може да участва в общия успех

Признавайте способностите на всеки човек. В противен случай екипът ще престане да функционира добре, когато по-малко „способните“ искат да поемат управление без да има достатъчно способности.


Оценете индивидуалните способности на всеки и дайте високопрофесионална дейност на добри професионалисти. Осигурете оптимално ниво на делегиране, за да получите правилното ниво на удовлетворение сред членовете на вашия екип.


Ако нивото на делегиране не е задоволително, членовете на екипа ще покажат недоволство. Поддържайте оптимално делегиране, за да поддържате желаната химия в екипа.


Фокусирайте се както върху взаимоотношенията, така и върху задачите, в зависимост от ситуациите, в които се намират членовете на екипа.

5 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все
bottom of page