Най бърз начин за развитие на интуиция

Актуализирано: 9 Мар 2020


Най-бързият начин да събудите интуицията си е като изключите логиката: да се озовете при неизвестни обстоятелства, в непредсказуеми условия или пред лицето на опасността. Когато нямате източници на информация, от които можете да намерите решение и няма кого да помолите за съвет. В подобни обстоятелства интуиция се пробужда, обострят се инстинктите, включва се рефлексът за търсене – започваме да търсим изход от ситуацията, като се базираме на своя усет. Разбира се, за тренировка на интуицията има различни упражнения, но първото, което трябва да сторите, е да повярвате в нейното съществуване.

Интуицията има много грани и една от тях е вашата осъзнатост. Осъзнаване на себе си, на тялото си, на чувствата си, разбирането на това кое и как влияе върху вашето вътрешно състояние.

Един от моментите в тренировките е търсене на състоянието, в което си задавате въпрос и получавате верния отговор или най-доброто решение от всички възможните. Да го наречем „състояние на знание“. Най-лесно е да наблюдаваме различните състояния в себе си при тренировката с черно-бели карти, но значително по-трудно е да пренесем тази практика в живота, върху конкретни ситуации.

По време на тренировка с черно-бели карти вие започвате да откривате в себе си две различни състояния: състоянието, в което всяко решение е вярно /определяте вярно всяка карта/ и състоянието, в което на 100% грешите. С всяка тренировка все по-отчетливо усещате как определени емоции прекъсват „вярното“ състояние. Такива са радостта, че най-сетне започва да се получава, страхът да сгрешите, зависимостта от резултата „а какво ако не се получи?“. С помощта на тренировките ще се научите да отличавате „истината“ от „лъжата“, интуитивните решения от логическите. Но главният ключ към реалните резултати е доверието. Доверие към себе си, към своето тяло и способността да чете усещания на тялото си.

Има много други интересни упражнения за развитие на интуиция. Няма подробно да се спирам на тях, понеже само тренировките с карти са 7 основни вида и още повече техните вариации. А има още и тренировки с числа, със състояния, работа по отстраняване на собствените страхове и слабости. Доста по-важно е да кажем за способностите, които се разкриват благодарение на тези тренировки. Това е умението „да чуваш“ или „получаваш“ информация от бъдещето или от определен човек, като се настроиш с него на една вълна, подобно на радиоприемник. Умението да предаваш информация на друг човек. Умението да скриеш нужната информация така, че намиращият се до вас сензитивен човек да не я прочете. Да предвиждаш бъдещо събитие, формиране на ситуация в бъдещо си.

Част 2 от интервю за dama.bg /по въпросите на Ева Лъчезарова/.

#найбързначиндаразвиешинтуиция #НорбековБългария #интуиция #ГузалТажибаева #персоналенкоучинг #личнаефективност

438 преглеждания0 коментари