СВЪРЖЕТЕ СЕ
С МЕН

г. София, България

​​

Телефон: +359 (88) 5416676

contact@guzaltajibaeva.com

  • Black Facebook Icon
  • Черный LinkedIn Иконка
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Vkontakte Иконка

Гузал Тажибаева. Личностно развитие. България. 

GT Consulting Group

Как аз мога да ви помогна

Моите услуги

Предлагам ви индивидуално консултиране, персонален коучинг и коучинг за групи.  

Индивидуален коучинг предполага от 4 до 20 коуч-сесии срещи в период 2-6 мес  с периодичност една сесия в седмица. Всяка сесия се продължава от 30 мин до 1 час. 

Работа ви с коуч или с треньор по личностно развитие предполага вашата самостоятелна оценка на себе си, своите възможности и своите действия. Заедно с треньора ви намирате своите цели, определяте своите ценности и  разпределяте приоритети в живота си. 

Работа с чертите на характера, корекция на свое поведение в различни ситуации, постигане на целите изисква време. На първата ни среща определяме с вас кръг на задачи и  време за съвместната ни работа, общо количество на сесии, необходими за решаване на тези задачи и в рамки на какъв срок те ще бъдат осъществени.

Най-ефективното за една коуч-сесия тя да се продължи между 30 и 45 минути.  В зависимост от вашите задачи общо количество на сесии може да бъде от 4 и повече. Редовност, с която провеждаме сесии установяваме съвместно, както най-удобната периодичност е  една сесия в седмица или в 10 дни.  

Сама сесия може да бъде осъществена на живо, по тел или онлайн.  

 

Работя с мъже и жени, които искат да си намерят подходящ партньор. Оказвам услуга като медиатор в семейните отношения за по-ясно взаимно разбиране на нуждите на партньора и причините на конфликти, за намиране на начини да ги разрешавате, за създаване на ефективна комуникация и формиране на нови модели на поведение.

 

Помагам в планирането и изграждането на кариера, формиране на нови компетенции за успешна комуникация, мотивация и менторски подход в управление на персонала. Специално внимание отделям на жените, страдащи от  незабележимостта им в компанията, като форматираме грешките, които водят до това в изграждане на ефективното поведение. 

Отделно направление на моята специализация е работата с компании: персонален коучинг на ръководители и групови обучения на персонала, включване във вътрешно-корпоративни тренинги, обучение на HR-мениджъри. Медиация между персонала и ръководителите. Работа с мениджъри по преодоляване на конфликти. Съдействие в внедряване на новите ценности в корпоративната култура на компанията и адаптации на персонала. Провеждане на оздравителни курсове и тренинги за сътрудници в компании в рамките на съхраняващи здравето корпоративни проекти. Работила съм с компании, като  ДАНОН България и VIP Security България. 

Членувам в затворени професионални общности: E-xecutive /съобщество на мениджърите/ и  Лекари на Руската Федерация.