Емоционална

свобода

Интензивните занятия за постигане на емоционалната свобода ще ти помогнат да видиш отблизо от къде се появяват слабости и силите ти, как те влияят на съдбата ти, как да съвършенстваш личността си чрез овладяване на страстите и превързаностите си.

 

Ще видиш, от къде произрастват корените на страховете и тревогите ти. Давайки изход на тези състояния, ти ще разкриеш и другата страна на махало – вътрешната си сила, увереност и радостта на живота.

 

Освобождаване от тъга, мъка и душевната скованост става чрез „прошка“ – трансформираще преживяване, което води до спокойна увереност и любовта към близките си.

Разглеждане на поведение на хората в конфликтни ситуации ще ти помогна да видиш себе си и другите от страни, да избегнеш емоционално вовличане и да изработаш беспристрастен поглед на ситуация.  

С практика "корекция на отношения" ще се научиш да промениш отношенията си с хора и да постигнеш емоционален баланс в живота си. 

Продължителност:  2 дни по 3 часа

 

Цена: 100 лв.

Остави заявка за участие в ОНЛАЙН тренинг ще получиш покана за предстояще събитие. 

Ще се радвам на въпросите ти по тема и споделени резултати на форума ми.

емоции.jpg

Програма на тренинга

Ден 1

  • Нафс и негови прояви.

  • Техника за намиране и преодоляване на слабостите в характера и поведението си.

  • Махало на емоции с различни състояния: тревога – спокойна увереност; страх – вътрешната сила и спокойствие. 

  • Прошка - освобождаване от обиди и подтиснати чувства. 

 

Ден 2

  • Поведение и комуникация в конфликта. Конфликт със себе си.

  • Махало на емоции с състояния о избора на група: раздразнителност – търпимост, приемане; жестокост - милосърдие; гневливост – уравновесеност. 

  • Корекция на отношения с близък човек. 

  • Прошка - освобождаване от обиди и подтиснати чувства. 

Абонирайте се  на новините ми и бъдете в течение на предстощите събития

Абонирането е успешно!