Оздравителен курсII ниво

Курс насочен на активизация на тялото, душата, разума и духа. 

Затвърждавайте резултатите ви, преодолявайте "състояние на плато", усъвършенствайте чертите на характера ви и постигайте целите си.... 

Основни направления в работа:

 ​                                                                               

  • Силова гимнастика

  • Тренировка на чертите на характера

  • Канони на властелините 

  • Махало на емоциите

  • Многостепенна октава

  • Базови оздравителни комплекси

  • Прошка и приемане на събитията от минало

  • Корекция на зрението, корекция на органите

  • Гинекологичен и урологичен масаж.

 

Продължителност:  7 дни по 3 часа,  18:00 - 22:00  ОНЛАЙН 

Цена: 330 лв

Записване по тел:  087 8208535 

Женщина Растяжение