пт, 01.03 | Hotel Alians

ПЛОВДИВ. Курс Интуиция

Как да развиеш способността да усещаш себе си и своите потребности, да избираш оптималното решение във всяка една ситуация. Да излизаш от потока, създаден от чуждите мисли, мнения и желания и да създадеш собствен пътя в живота си. 7 дневен курс в Пловдив, хотел Алианс, 18:00 - 22:00 часа
Регистрация закрыта
ПЛОВДИВ. Курс Интуиция

Время и место

01.03.2019 г., 19:00
Hotel Alians, бул. „Васил Априлов“ 7, 4000 Център, Пловдив, Болгария
Регистрация закрыта

Поделиться